Tradičná metóda betónovnia základov pod pletivové alebo panelové oplotenie pozostávajúca z debnenia, armovania a betonáže a je časovo a pracovne náročná. V mnohých prípadoch možme namiesto tradičných betónových základov použiť prvky prefabrikovaného základu. Vďaka betónovým podhrabovým doskám a spojovacím prvkom dosiahneme požadovaný efekt rýchlym a lacným spôsobom.

 

Podhrabové dosky sa používaju predovšetkým v prípade panelových alebo pletivových plotov. Dosky a spojovníky, ktoré ponúkame, sú vhodné pre všetky panely a pletivá dostupné na trhu. Využitie podhrabovej dosky výrazne urýchľuje výstavbu plotu bez toho, aby sa tým stratila funkčnosť alebo estetika oplotenia.

Podhrabové dosky sa vyrábajú vo výškach: 20 cm, 25 cm a 30 cm a dĺžkach 200 cm, 239 cm alebo 249 cm. Dosky sú spájané pomocou vhodných spojovníkov výškovo prisposobene k použitým doskám. Rozlišujeme masívne plne alebo profilované podhrabové dosky, ako aj priame a rohové spojovníky.

Stavba oplotenia z prefabrikovaného základu začína vymeraním miest pre stĺpiky oplotenia (berúc do úvahy dĺžku použitých dosiek). Po dokladnom zabetonovaní stĺpikov oplotenia uložíme spojovníky a následne podhrabové dosky. Potom možme pokračovať s upevnením pletiva alebo panelov.

 

V záujme o dosiahnutie najvyššej kvality spoločnosť JONIEC používa výrobnú technológiu „vibro technology“, ktorá umožňuje vyrábať prefabrikované dosky a spojovacie prvky charakteristické vysokou odolnosťou voči vonkajším podmienkam. V dôsledku toho je spoločnosť JONIEC jedným z popredných výrobcov plotových systémov.