Naša ponuka zahŕňa aj klasické kované zábradlia rôzneho druhu a tvaru. V ponuke máme vonkajšie zábradlia alebo schodové zábradlia, predstavujúce skvelý dokončovací prvok. Vynakladáme všetko úsilie, aby vyhotovené kované prvky spĺňali očakávania našich zákazníkov a spájali funkčnosť s estetickou hodnotou. Naše výrobky sú vyhotovené skúsenými remeselníkmi a špecialistami za použitia tradičných metód formovania kovov a materiálov.